Jak poprawnie wietrzyć pomieszczenia? - Sonarol

Jak poprawnie wietrzyć pomieszczenia?

Zaleca się wietrzenie pomieszczeń:

  • rano - wietrzenie gruntowne 5-10 min. przez szerokie otwarcie okien,
  • w ciągu dnia - wietrzenie 2-3 krotne przez uchylenie okien,
  • wieczorem - przed snem ok. 15 min. Przez uchylenie okien.

 

W okresie zimowym wietrzenia należy dokonywać przy wyłączonym ogrzewaniu (grzejniki należy wyłączyć miniumum 10 min. przed rozpoczęciem wietrzenia). Nie należy obawiać się wietrzenia pomieszczeń, nawet przy niskich temperaturach. Napływające, suche powietrze potrzebuje bowiem mniej energii do nagrzania niż powietrze wilgotne. Poza wietrzeniem konieczne jest wentylowanie mieszkań, tzw. wietrzenie kontrolowane.

 

Najprostszym i najtańszym sposobem wentylowania pomieszczeń (zgodnie z Aprobatą Techniczną) jest wycięcie uszczelek w górnej części okna na odcinku ok. 5% odwodu skrzydła. Oprócz takiego rozwiązania istnieje kilka sposobów wietrzenia kontrolowanego:

  • mikrowentylacja, czyli rozszczelnienie okna bez jego otwierania. Posiadają ją wszystkie produkowane obecnie okna rozwierno-uchylne,
  • stopniowany uchył skrzydła, który umożliwia bardzo małe jego uchylenie, tak aby możliwe było wietrzenie nawet przy niskich temperaturach,
  • przewietrzniki stałe, które umożliwiają stałą wentylację. Ten typ przewietrzenia jest szczególnie polecany w budynkach wielkopłytowych oraz w przypadku mieszkań z ogrzewaniem gazowym lub wyposażonych w piece węglowe.