Newsletter - Sonarol

Newsletter

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać w przyszłości od „Sonarol” Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne treści marketingowe, informacje handlowe zawierające informacje o produktach i usługach Spółki na Państwa adres e-mail, prosimy o wyrażenie poniższej zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie,  co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych i wysyłki treści marketingowych, których dokonano przed ich wycofaniem.

*
*
*
*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki „Sonarol” Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne treści marketingowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług Spółki:

pocztą elektroniczną na adres/adresy:

*
Kolejne adresy rozdziel znakiem średnika " ; "

*Pola wymagane

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych podanych na formularzu

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „Sonarol” Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne (dalej Administrator). Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu ww. danych adresowych lub adresu e-mail: iod@sonarol.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail iod@sonarol.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na adres: „Sonarol” Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne.
 3. Pana/Pani dane osobowe  przetwarzane są w celu wysyłki treści marketingowych (zawierających w szczególności informacje o produktach i usługach Spółki) na podany adres e-mail.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę treści marketingowych na podany adres e-mail podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji kontaktu oraz wysłania treści marketingowych na podany adres e-mail.
 6. Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. m.in. IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie do tego niezbędnym.
 7. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przesyłanie treści marketingowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres iod@sonarol.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.