MB-60E EI - Sonarol

MB-60E EI

System MB-60E EI znanej marki ALUPROF służy do wykonywania okien technicznych przeciwpożarowych.

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

  • system przeciwpożarowy na bazie MB-60E - możliwość stosowania wspólnych elementów;
  • zakres produktowy: drzwi 1 i 2-skrzydłowe, drzwi z doświetlami;
  • konstrukcje w klasach EI15, EI30;
  • system umożliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych różnych klas od 5 do 41 mm;
  • głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 60 mm;
  • szklenie listwami przyszybowymi od strony wewnętrznej;
  • prosta i szybka prefabrykacja;
  • konstrukcje wykonane na bazie systemu MB-60E EI mogą posiadać klasy odporności ogniowej EI 15, EI 30 według normy PN-EN 13501-2+A1:2010; 
  • system jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

Specjalne stalowe akcesoria

Odporność ogniowa konstrukcji zapewniona jest przez elementy izolacji ogniowej, które zamontowane są w wewnętrznych komorach profili. Konstrukcje dodatkowo są wyposażone w taśmy pęczniejące, które w przypadku wystąpienia pożaru są dla niego barierą nie do przejścia. System umożliwia zastosowanie wszystkich typowych szyb ognioodpornych klas EI15 i EI30 o grubości od 5 do 41 mm. W odróżnieniu od pozostałych systemów ognioodpornych, w MB-60 E EI szyba mocowana jest za pomocą listew przyszybowych od strony wewnętrznej. Zastosowane specjalne stalowe akcesoria zabezpieczają szkło przed wypadnięciem w trakcie pożaru.

Parametry techniczne