Įmonė - Sonarol

Įmonė

„Sonarol Sp.j. Najda“ siekia išlaikyti vidinį nuoseklumą ir patikimumą visuose verslumo aspektuose - verslo filosofijoje, įmonės organizacijoje ir jos veiklos pajėgumuose. Priimant kokybės politikos ir orientavimosi į kokybės tikslus prioritetus, ji taip pat supranta prielaidas atsirandančias dėl misijos jausmo ir pačių savo veiklos pamatų. Dėl to stiprina savo kompetencijas ir panaudoja vidinės sinergijos poveikį.

VIZIJA

„SONAROL Sp.j. Najda“ yra įmonė, turinti nustatytą rinkoje padėtį ir aukštą pripažinimo lygį, pasižymintį siūlomų vertybių paketu - produkto ir jo apylinkės dimensijoje. Verslo pagrindu bendrovė laiko Vertybių kataloge išreikštas idėjas ir sukuria aplinką, palankią strateginių tikslų įgyvendinimui dėka aukšto darbuotojų informuotumo lygio visais lygmenimis, jų atsakomybės, nepriklausomybės, įsipareigojimo, kūrybiškumo ir identifikavimo su įmone. Todėl ji gali aktyviai ir realiai kurti ir įkvėpti rinkos aplinką. 

MISIJA

Įmonės misija yra suteikti klientams produktą puikų kokybės ir funkcijų atžvilgiu, praturtintą vertybių paketu, pvz., konsultacija, patarimais, pristatymo laiku ir išsamumu, techninės priežiūros paslaugų teikimu, taip pat ilgalaikiu vartotojų pasitenkinimo palaikymu ir abipusės partnerystės jausmo gilinimu.

VERTYBIŲ KATALOGAS

 • Rūpinamės, kad būtų laikomasi taikomų įstatymų, standartų ir taisyklių visuose mūsų profesinės veiklos aspektuose, pripažįstant teisinę ir organizacinę tvarką kaip vertę, o ne apribojimą.
 • Rūpinamės aukščiausio lygio etikos išlaikymu versle ir profesiniame darbe.
 • Gerbiame savo partnerių subjektyvumą, nepažeidžiame orumo, teisės į privatumą, teisės išreikšti asmenybę ir savo pasaulėžiūrą. Išlaikydami savo nepriklausomybę, mes nepažeidžiame kitų laisvės ribų ir įmonės organizacinės bei funkcinės tvarkos.
 • Santykiuose su darbdaviu remiamės etika ir partneryste bei profesionalumu. Tai visų pirma išreiškia sąžiningu pareigų atlikimu ir aktyviu dalyvavimu strateginių planų vykdyme ir profesinių kompetencijų tobulinimu.
 • Rūpinamės aukščiausių savo darbo vietos, tvarkos ir saugumo organizavimo standartų išlaikymu.
 • Mums rūpi išlaikyti teigiamą įmonės įvaizdį.
 • Mums rūpi komercinės ir profesinės paslapties išlaikymas.
 • Vidaus santykiuose galioja partnerystė, bendrininkavimas, bendrų tikslų įgyvendinimo suvokimas ir rūpinimasis geriausiais bendrovės interesais - kuriame ir įtvirtiname bendradarbiavimo, paramos ir pagalbos praktiką.
 • Santykiuose su klientais ir tiekėjais laikomės aukščiausio lygio asmeninės kultūros, aukštų bendravimo standartų, savalaikiškumo ir tikslumo apibrėžiant užduotis, lūkesčius ir tikslus. 
 • Bendrovė ypač vertina, saugo ir stiprina tokius požiūrius: nepriklausomybė, kūrybiškumas, atsakomybė, gebėjimas priimti sprendimus. Neleistini ir nepriimtini yra tokie požiūriai: aplaidumas, reguliarumo stoka, konfliktai, nesirūpinimas išlaikyti bendrovės interesus, abejingumas kliento poreikiams, noro ieškoti kompromiso trūkumas.
 • Teisė į klaidą tai teisė, kuri yra gerbiama tol, kol ši klaida nėra vienareikšmiško neatsargumo, nežinojimo ir galiojančių normų nesilaikymo rezultatas, o jos pasekmė - tobulinimo sričių apibrėžimas ir veiksmų programų kūrimas.
 • Darbo vertinimo pagrindas tai vienodai pareigų atlikimo kokybė, kaip ir požiūrio, elgesio, bendravimo stiliaus, bei  įmonės pagrindais apibrėžtų vertybių supratimo ir praturtinimo, vertinimas.
 • Vertybės, kurias bendrovė pateikia išorėje ir siūlo savo prekybos partneriams, yra tiesiomis išvestimis ir vertybių, kurias kiekvienas darbuotojas sukūrė ir atnešė tiek savo darbo vietoje, tiek santykiuose su aplinka, suma.
 • Bendrovės priimta plėtros strategija ir sritis, kurioje norime sukurti mūsų konkurencinį pranašumą, yra veiklos kokybė. Tai reiškia bendrą atsakomybę už vidaus problemų, susijusių su komunikacijos ir gamybos bei prekybos veikla, identifikavimą, jų sprendimą ir surastų sprendimų apsaugojimą.
 • Mums rūpi teigiamas poveikis aplinkai.
 • Siekiame gauti sertifikatus, standartus, apdovanojimus ir žiniasklaidos pranešimų, kurie patvirtins aukštą mūsų kompetencijos lygį.
 • Pripažįstame, kad Vertybių katalogas yra gyvas rinkinys, praturtinamas laikui bėgant, ir jo turinį kurs visi įmonės darbuotojai ir bendradarbiai.
1997
2000
2003
2008
2010
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2018
2020
2020
2020
2021
2023

PRIZAI - APDOVANOJIMAI - RĖMIMAS

ES FINANSAVIMAS