INOVATYVI TECHNOLOGINĖ LINIJA KAIP BŪDAS DINAMIŠKAI „SONAROL SP.J.NAJDA” ĮMONĖS  PLĖTRAI - Sonarol

INOVATYVI TECHNOLOGINĖ LINIJA KAIP BŪDAS DINAMIŠKAI „SONAROL SP.J.NAJDA” ĮMONĖS  PLĖTRAI

Dalyvaujant Palenkės vaivadijos regioninės veiklos programoje.

„SONAROL“ įmonė pasirašė sutartį dėl projekto „„Inovatyvi technologinė linija kaip būdas dinamiškai „SONAROL Sp.j.Najda” įmonės  plėtrai“ finansavimo.  Projektas vykdomas dalyvaujant Palenkės vaivadijos regioninės veiklos programoje.

  • Bendra investicijos vertė tai  9 752 318,17 PLN.
  • Europos regioninės plėtros fondo bendro finansavimo suma sudarys 3 394 781,00 PLN.
  • Bendro finansavimo iš valstybės biudžeto / Palenkės vaivadijos savivaldybės suma 599 079,00 PLN.

Kaip projekto dalis buvo vykdoma:

  • Taikomoji programa WINPROD programai - speciali programinė įranga suvirinimo, apdirbimo ir valymo bei pjovimo centrui valdyti
  • Du pjovimo centrai PVC profiliams
  • Suvirinimo ir valymo centras su keturių galvučių suvirinimo aparatu, aušinimo stotimi ir keturių ašių CNC valikliu su apdorojimo stotimi
  • Keturi suvirinimo ir valymo - apdirbimo centrai su keturių galvučių suvirinimo aparatu ir keturių ašių CNC valikliu su apdorojimo stotimi
  • Automobiliai langams transportuoti su specializuotu korpusu
  • Internetinė svetainė