Czy należy konserwować okucia? - Sonarol

Czy należy konserwować okucia?

Tak. Należy pamiętać o regularnych zabiegach konserwacyjnych okuć, przeprowadzanych raz w roku. Należą do nich:

  • usuwanie zabrudzeń i smarowanie ruchomych elementów okuć (można stosować wazelinę techniczną, smar lub olej maszynowy bez zawartości żywicy i kwasów),
  • sprawdzenie śrub mocujących klamkę ( w razie potrzeby ich dokręcenie), 
  • regulacja położenia skrzydeł o ile istnieje taka potrzeba ( konstrukcja budynku jak i okna w całym okresie użytkowania poddawane są działaniu różnych sił fizycznych, dlatego niezbędne są pewne korekty położenia skrzydeł w stosunku do ościeżnicy w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania).