Faq - Sonarol

Faq

Dlaczego okna rosieją?

Wymiana stolarki na nową powoduje, iż pomieszczenia staja się szczelniejsze, co za tym idzie, gromadzi się w nich dużo wilgoci. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach zwiększa się w wyniku oszczędzania na ogrzewaniu i utrzymywaniu w nich zbyt niskiej temperatury. Powstająca para wodna powinna znaleźć ujście. Jeżeli w pomieszczeniu nie ma odpowiedniej wentylacji, następuje jej wykraplanie, co z kolei jest przyczyną powstania uszkodzeń budynku, jak również gorszego samopoczucia domowników. Pierwszym sygnałem świadczącym o braku wentylacji w pomieszczeniach jest roszenie się szyb oraz pojawiające się na ścianach wykwity pleśni. Zjawisko to powstaje przede wszystkim w wyniku niedrożności przewodów wentylacyjnych lub ich braku, a także, gdy pomieszczenia nie są wietrzone ze względu na oszczędność energii cieplnej. Przy niskich temperaturach na zewnątrz i dużej wilgotności wewnątrz pomieszczeń może także dojść do zamarznięcia skroplonej pary wodnej w okolicy styków szyb z uszczelkami oraz na ranach ościeżnic i skrzydeł (mostki termiczne).

Jak poprawnie wietrzyć pomieszczenia?

Zaleca się wietrzenie pomieszczeń:

  • rano - wietrzenie gruntowne 5-10 min. przez szerokie otwarcie okien,
  • w ciągu dnia - wietrzenie 2-3 krotne przez uchylenie okien,
  • wieczorem - przed snem ok. 15 min. Przez uchylenie okien.

 

W okresie zimowym wietrzenia należy dokonywać przy wyłączonym ogrzewaniu (grzejniki należy wyłączyć miniumum 10 min. przed rozpoczęciem wietrzenia). Nie należy obawiać się wietrzenia pomieszczeń, nawet przy niskich temperaturach. Napływające, suche powietrze potrzebuje bowiem mniej energii do nagrzania niż powietrze wilgotne. Poza wietrzeniem konieczne jest wentylowanie mieszkań, tzw. wietrzenie kontrolowane.

 

Najprostszym i najtańszym sposobem wentylowania pomieszczeń (zgodnie z Aprobatą Techniczną) jest wycięcie uszczelek w górnej części okna na odcinku ok. 5% odwodu skrzydła. Oprócz takiego rozwiązania istnieje kilka sposobów wietrzenia kontrolowanego:

  • mikrowentylacja, czyli rozszczelnienie okna bez jego otwierania. Posiadają ją wszystkie produkowane obecnie okna rozwierno-uchylne,
  • stopniowany uchył skrzydła, który umożliwia bardzo małe jego uchylenie, tak aby możliwe było wietrzenie nawet przy niskich temperaturach,
  • przewietrzniki stałe, które umożliwiają stałą wentylację. Ten typ przewietrzenia jest szczególnie polecany w budynkach wielkopłytowych oraz w przypadku mieszkań z ogrzewaniem gazowym lub wyposażonych w piece węglowe.
Czy należy konserwować okucia?

Tak. Należy pamiętać o regularnych zabiegach konserwacyjnych okuć, przeprowadzanych raz w roku. Należą do nich:

  • usuwanie zabrudzeń i smarowanie ruchomych elementów okuć (można stosować wazelinę techniczną, smar lub olej maszynowy bez zawartości żywicy i kwasów),
  • sprawdzenie śrub mocujących klamkę ( w razie potrzeby ich dokręcenie), 
  • regulacja położenia skrzydeł o ile istnieje taka potrzeba ( konstrukcja budynku jak i okna w całym okresie użytkowania poddawane są działaniu różnych sił fizycznych, dlatego niezbędne są pewne korekty położenia skrzydeł w stosunku do ościeżnicy w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania).
Czy należy konserwować uszczelki?

Tak. Konserwacja uszczelek okiennych jest bardzo ważnym zabiegiem, który spoczywa na uzytkowniku. W celu utrzymania uszczeli w dobrej kondycji należy poddawać je następującym zabiegom
konserwacyjnym:
• regularnie przemywać letnią wodą z płynem do mycia naczyń w celu usunięcia zabrudzeń i kurzu,
• 2 razy do roku przesmarować powierzchnię uszczelek wazeliną techniczną,
• w przypadku, gdy uszczelka wysunęła się ze szczeliny mocującej można ją z powrotem wcisnąć kciukiem na przeznaczone do tego miejsce zaczynając od miejsca, w którym uszczelka jest jeszcze zamocowana.
Należy unikać używania ostro zakończonych przyrządów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia uszczelki.

Czym najlepiej myć szyby?

Szyby najlepiej jest myć letnią wodą przy pomocy irchowej szmatki, w razie potrzeby stosując spryskiwacz do szyb. Należy unikać używania agresywnych, zawierających rozpuszczalnik środków.

Czym i jak czyścić profile okienne?

Normalne zabrudzenia mogą być usuwane przy pomocy letniej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Stosowanie środków ciernych lub czyszczenie na sucho ściereczką do usuwania kurzu jest niedopuszczalne. Silnie zabrudzone profile mogą bez wiekszego wysiłku być wyczyszczone specjalnym środkiem do czyszczenia PVC, o który można pytać w punktach sprzedaży. Nie należy używać zawierających rozpuszczalnik środków czyszczących i polerskich.