Innowacyjna linia technologiczna sposobem na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa SONAROL Spółka Jawna Najda - Sonarol

Innowacyjna linia technologiczna sposobem na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa SONAROL Spółka Jawna Najda

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Innowacyjna linia technologiczna sposobem na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa SONAROL Sp.j Najda”. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

  • Całkowita wartość inwestycji 9 752 318,17 zł
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 394 781,00 zł
  • Kwota dofinansowania z budżetu państwa/ Samorządu Województwa Podlaskiego 599 079,00 zł

W ramach projektu zrealizowano:

Aplikacja do programu Winprod - specjalne oprogramowanie sterujące centrum zgrzewająco - obróbczo -  czyszczącym oraz centrum tnącym

Dwa centra tnące do profili PVC

Centrum zgrzewająco - czyszczące z czterogłowicową zgrzewarką, stacją chłodzenia i czteroosiową czyszczarką CNC ze stacją obróbczą

Cztery centra zgrzewająco – czyszcząco - obróbcze z czterogłowicową zgrzewarką i czteroosiową czyszczarką CNC ze stacją obróbczą

Samochody do transportu okien ze specjalistyczną zabudową

Strona internetowa