Dynamiczny rozwój firmy SONAROL Spółka Jawna Najda poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologicznych i produktowych - Sonarol

Dynamiczny rozwój firmy SONAROL Spółka Jawna Najda poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologicznych i produktowych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Dynamiczny rozwój firmy SONAROL Spółka Jawna Najda poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologicznych i produktowych. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

  • Całkowita wartość inwestycji 9 836 802,00 zł
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 398 895,00 zł
  • Kwota dofinansowania z budżetu państwa /Samorządu Województwa Podlaskiego 599 805,00 zł

W ramach projektu zakupiono:

  1. Cztery linie wytłaczarskie profili PVC składające się z: wytłaczarka główna plus wytłaczarka dodatkowa - tworzące stację wytłaczania, stół kalibracyjny, odciąg gąsienicowy, stół zrzutowy 6m, podajnik mechaniczny do materiału 2 szt. 
  2. Jedna linia wytłaczarska dodatkowa składająca się z: wytłaczarka główna, stół kalibracyjny, odciąg gąsienicowy, stół zrzutowy 6m, mobilna wytłaczarka jednoślimakowa, układ uplastyczniania do wytłaczarki głównej, podajnik mechaniczny do materiału.
  3. Bezglikolowy system chłodzenia wody, wykorzystywanej w procesie produkcji profili PVC składający się z: zewnętrzna chłodnia sprężarkowa, chłodnia wentylatorowa, stacje pomp z zaworami: stacja uzdatniania wody, system filtracji, zbiornik podziemny 2-komorowy o pojemności całkowitej 12m3, orurowanie i okablowanie.
  4. Urządzenia - wyposażenie laboratorium: projektor pomiarowy, spektrofotometr, połyskomierz, suszarka laboratoryjna, myjka ultradźwiękowa, suwmiarka elektroniczna.
  5. Granulator.
  6. Dwanaście zestawów narzędzi do wytłaczania profilu.
  7. Pięć numeratorów rolkowych do zankowania profili.