Wdrożenie innowacyjnego produktu frezarko-sztaplarki przez Sonarol Spółka Jawna Najda - Sonarol

Wdrożenie innowacyjnego produktu frezarko-sztaplarki przez Sonarol Spółka Jawna Najda

W ramach RPO Województwa Podlaskiego, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacyjnego produktu frezarko-sztaplarki przez Sonarol Spółka Jawna Najda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

 • Całkowita wartość inwestycji 4 281 236,40 zł
 • Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich 1 460 725,00 zł
 • Współfinansowanie krajowe 257 775,00 zł

 W ramach projektu zakupiono:

 1. Wiertarkę promieniową -  1 szt.
 2. Wiertarki kolumnowe -  3 szt.
 3. Dłutownicę - 1 szt.
 4. Szlifierkę do płaszczyzn – 1 szt.
 5. Prasę krawędziową - 1 szt.
 6. Gilotynę hydrauliczną do 6 mm –  1 szt.
 7. Gilotynę hydraulicznę do 13 mm – 1 szt.
 8. Wycinarkę laserową w technologi FIBER - 1 szt.
 9. Wycinarkę plazmową - 1 szt.
 10. Walcarkę 4-ro walcową - 1 szt.
 11. Giętarkę do profili 3 rolkową - 1 szt.
 12. Migomaty spawalnicze – 3 szt.
 13. Centrum frezerskie - 1 szt.
 14. Centrum tokarskie - 1 szt.
 15. Piłę taśmową do średnicy 270 mm. - 1 szt.
 16. Piłę taśmową do średnicy 440 mm. - 1 szt.
 17. Licencje oprogramowania CAD do tworzenia projektów 3D oraz 2D - 4 szt.
 18. System informatyczny do zarządzania procesem produkcji i gospodarką magazynową - 1 szt.