Promocja produktów firmy Sonarol na rynkach Unii Europejskiej - Sonarol

Promocja produktów firmy Sonarol na rynkach Unii Europejskiej

W ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Promocja produktów firmy Sonarol na rynkach Unii Europejskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

 • Przewidywana wartość projeku 405 167,53 zł. 
 • Przewidywana kwota dofinansowania z środków stanowiących płatność 209 995,36 zł.
 • Przewidywana kwota dofinansowania z środków stanowiących dotację celową 37 058,01 zł.

 W ramach projektu realizowane będą działania:

 1. Reklama w branżowym katalogu stolarki okiennej i drzwiowej.
 2. Materiały informacyjno-promocyjne, które dystrybuowane będą podczas działań promocyjnych.
 3. Targi BUDMA 2013.
 4. Misja Gospodarcza do Włoch.
 5. Szkolenie dla działów eksportowych 2013.
 6. Misja Gospodarcza do Niemiec.
 7. Targi Fensterbau Frontale w Norzmberdze.
 8. Szkolenie dla działów eksportowych czerwiec 2014.
 9. Targi BUDMA 2015.