Styropian z Jedwabnego

Ściana

styropian-zastosowanie

Parking Podłoga Fundament Podłoga Ściana Podłoga Fasada Taras Dach

sciana

 EPS S 044 STANDARD ŚCIANA

λ deklarowana: 0,044 W/mK

PRZEZNACZENIE do wykonywania izolacji termicznych w miejscach bez obciążeń mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja dylatacyjna;
 • izolacja cieplna w lekkich konstrukcjach z zewnętrzną okładziną;
 • izolacja cieplna w lekkich konstrukcjach ścianek działowych;
 • izolacja cieplna ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
Optima F

EPS S 042 OPTIMA FASADA

λ deklarowana: 0,042 W/mK

PRZEZNACZENIE do wykonywania izolacji termicznych w miejscach o małym obciążeniu mechanicznym:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych wykonywana metodą BSO (lekką-mokrą);
 • izolacja cieplna nadproży okiennych;
 • izolacja cieplna loggii balkonowych;
 • izolacja cieplna stropów drewnianych;
 • izolacja cieplna ścian szkieletowych;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
Premium F

EPS S 040 PREMIUM FASADA

λ deklarowana: 0,040 W/mK

PRZEZNACZENIE jako element izolacyjny o podwyższonych parametrach izolacyjnych w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych wykonywana metodą BSO (lekką-mokrą);
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • izolacja cieplna loggii balkonowych;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
eps70

EPS 70 040 FASADA

λ deklarowana: 0,040 W/mK

PRZEZNACZENIE jako element izolacyjny o podwyższonym współczynniku izolacyjności termicznej w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą BSO (lekką-mokrą);
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w BSO;
 • izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
eps80

EPS 80 036 FASADA/DACH/PODŁOGA

λ deklarowana: 0,036 W/mK

PRZEZNACZENIE do wykonywania izolacji w miejscach wymagających podwyższonego współczynnika izolacyjności termicznej, m.in.: ścian oraz dachów i stropów miejscach z normalnym obciążeniem mechanicznym:

 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą BSO (lekką-mokrą);
 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną - normalnie obciążoną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną oraz w BSO;
 • izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
 • izolacja cieplna cokołów w BSO;
 • izolacja cieplna podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt;
 • izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym, normalnie obciążonych;
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, normalnie obciążonych;
 • izolacja cieplna stropodachów pełnych bez dostępu;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
 Standard Grafit

EPS S 033 STANDARD GRAFIT

λ deklarowana: 0,033 W/mK

PRZEZNACZENIE jako element izolacyjny o bardzo wysokim współczynniku izolacyjności termicznej (dzięki zastosowaniu kompozycji grafitu) w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą BSO (lekką-mokrą);
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w BSO;
 • izolacja dachów spadowych między krokwiami;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
 Premium Grafit  EPS S 031 PREMIUM GRAFIT

λ deklarowana: 0,031 W/mK

PRZEZNACZENIE jako element izolacyjny o bardzo wysokim współczynniku izolacyjności termicznej (dzięki zastosowaniu kompozycji grafitu) w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą BSO (lekką-mokrą);
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w BSO;
 • izolacja dachów spadowych między krokwiami;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

 

© 1997-2018 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SONAROL Sp.j.

eu