Styropian z Jedwabnego

Oferta

sciana

Płyty styropianowe EPS S 044 STANDARD ŚCIANA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,044
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2

Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do wykonywania izolacji termicznych w miejscach bez obciążeń mechanicznych:
 • izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja dylatacyjna;
 • izolacja cieplna w lekkich konstrukcjach z zewnętrzną okładziną;
 • izolacja cieplna w lekkich konstrukcjach ścianek działowych;
 • izolacja cieplna ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Optima F

Płyty styropianowe EPS S 042 OPTIMA FASADA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,042
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2

Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do wykonywania izolacji termicznych w miejscach o małym obciążeniu mechanicznym:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych wykonywana metodą BSO (lekka-mokra);
 • izolacja cieplna nadproży okiennych;
 • izolacja cieplna loggii balkonowych;
 • izolacja cieplna stropów drewnianych;
 • izolacja cieplna ścian szkieletowych;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Premium F

Płyty styropianowe EPS S 040 PREMIUM FASADA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,040
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2

Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Jako element ochronny o podwyższonych parametrach izolacyjnych w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych wykonywana metodą BSO (lekka-mokra);
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • izolacja cieplna loggii balkonowych;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Płyty styropianowe EPS 70 040 FASADA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,040
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Jako element ochronny o podwyższonym współczynniku izolacyjności termicznej w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą BSO (lekka-mokra);
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w BSO;
 • izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Płyty styropianowe EPS 80 036 FASADA/DACH/PODŁOGA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,036
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do wykonywania izolacji w miejscach wymagających podwyższonego współczynnika izolacyjności termicznej, m.in.: ścian, dachów i stropów w miejscach z normalnym obciążeniem mechanicznym:

 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą BSO (lekka-mokra);
 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną - normalnie obciążoną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną oraz w BSO;
 • izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
 • izolacja cieplna cokołów w BSO;
 • izolacja cieplna podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt;
 • izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym, normalnie obciążonych;
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, normalnie obciążonych;
 • izolacja cieplna stropodachów pełnych bez dostępu;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Standard Grafit

Płyty styropianowe EPS S 033 STANDARD GRAFIT

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,033
EPS-EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Jako element ochronny o bardzo wysokim współczynniku izolacyjności termicznej (dzięki zastosowaniu kompozycji grafitu) w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą BSO (lekką-mokrą);
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w BSO;
 • izolacja dachów spadowych między krokwiami;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
Premium Grafit  

Płyty styropianowe EPS S 031 PREMIUM GRAFIT

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,031
EPS-EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Jako element ochronny o bardzo wysokim współczynniku izolacyjności termicznej (dzięki zastosowaniu kompozycji grafitu) w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych:

 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń wykonywanych metodą BSO (lekką-mokrą);
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w BSO;
 • izolacja dachów spadowych między krokwiami;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
Standard DP

Płyty styropianowe EPS 040 STANDARD DACH/PODŁOGA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,040
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do wykonywania izolacji termicznych dachów i stropów oraz ścian w miejscach o małym obciążeniu mechanicznym:

 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w metodzie BSO (lekka-mokra);
 • izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Optima DP

Płyty styropianowe EPS 040 OPTIMA DACH/PODŁOGA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,040
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do wykonywania izolacji w miejscach wymagających podwyższonego współczynnika izolacyjności termicznej, m.in.: dachów i stropów oraz ścian w miejscach o małym obciążeniu mechanicznym:

 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w metodzie BSO (lekka-mokra);
 • izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Premium DP

Płyty styropianowe EPS 038 PREMIUM DACH/PODŁOGA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,038
EPS-EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do wykonywania izolacji w miejscach wymagających podwyższonego współczynnika izolacyjności termicznej, m.in.: dachów i stropów oraz ścian w miejscach z normalnym obciążeniem mechanicznym:

 • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
 • izolacja cieplna stropów od spodu w metodzie BSO (lekka-mokra);
 • izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
 • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
 • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Płyty styropianowe EPS 100 038 DACH/PODŁOGA

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,038
EPS-EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do izolacji w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych:
 • izolacja cieplna podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt;
 • izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym;
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym;
 • izolacja cieplna stropodachów pełnych;
 • izolacja cieplna stropów zewnętrznych;
 • izolacja cieplna cokołów w metodzie BSO (lekka-mokra);
 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu (w tym fundamentów);
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Płyty styropianowe EPS 200 036 DACH/PODŁOGA/PARKING

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,036
EPS-EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do izolacji w miejscach o bardzo dużych obciążeniach mechanicznych oraz wymagających wysokiego współczynnika izolacyjności termicznej:

 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu (w tym fundamentów), podłóg garażowych;
 • izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążonych;
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym silnie obciążonych;
 • izolacja cieplna stropodachów pełnych;
 • izolacja cieplna stropów zewnętrznych;
 • izolacja cieplna posadzek parkingowych;
 • izolacja cieplna w konstrukcjach drogowych przed przemarzaniem;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.

 

Hydro Stop ok

Płyty styropianowe EPS P150 036 HYDRO STOP

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] – 0,036
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)7-WD(V)7
Klasa reakcji na ogień: E (samogasnący)

Do izolacji w miejscach narażonych na kontakt z wodą. Płyty styropianowe EPS P 150 łączą jednocześnie wysoką izolacyjność termiczną, przeciwwodną oraz odporność na ciągłe obciążenia:

 • izolacja fundamentów;
 • izolacja stropodachów;
 • izolacja dachów zielonych;
 • izolacja w budownictwie drogowym;
 • innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
© 1997-2018 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SONAROL Sp.j.

eu