Dofinansowanie z UE

Kontakt z nami

SONAROL Sp.j. Najda
ul. Polna 27
18-420 Jedwabne
tel./fax 86 217 22 11

Wdrożenie innowacyjnego produktu frezarko-sztaplarki przez Sonarol Spółka Jawna Najda

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacyjnego produktu frezarko-sztaplarki przez Sonarol Spółka Jawna Najda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość inwestycji 4 281 236,40 zł. 

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich 1 460 725,00 zł.

Współfinansowanie krajowe 257 775,00 zł.

 W ramach projektu zakupiono:

- Wiertarkę promieniową -  1 szt.

- Wiertarki kolumnowe -  3 szt.

- Dłutownicę - 1 szt.

- Szlifierkę do płaszczyzn – 1 szt.

- Prasę krawędziową - 1 szt.

- Gilotynę hydrauliczną do 6 mm –  1 szt.

- Gilotynę hydraulicznę do 13 mm – 1 szt.

- Wycinarkę laserową w technologi FIBER - 1 szt.

- Wycinarkę plazmową - 1 szt.

- Walcarkę 4-ro walcową - 1 szt.

- Giętarkę do profili 3 rolkową - 1 szt.

- Migomaty spawalnicze – 3 szt.

- Centrum frezerskie - 1 szt.

- Centrum tokarskie - 1 szt.

- Piłę taśmową do średnicy 270 mm. - 1 szt.

- Piłę taśmową do średnicy 440 mm. - 1 szt.

- Licencje oprogramowania CAD do tworzenia projektów 3D oraz 2D - 4 szt.

- System informatyczny do zarządzania procesem produkcji i gospodarką magazynową - 1 szt.

© 1997-2019 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SONAROL Sp.j.

eu