Kontakt z nami

SONAROL Sp.j. Najda
ul. Polna 27
18-420 Jedwabne
tel./fax 86 217 22 11

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji profili okiennych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

eu2

SONAROL Sp. j. Najda                                                                                                                  Jedwabne, dn. 26.04.2012 r.
ul. Polna 27
18-420 Jedwabne
te./fax 86 217 22 11
NIP: 718-14-46-185


Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji profili okiennych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) w ramach projektu „Dynamiczny rozwój firmy Sonarol Spółka Jawna Najda poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologicznych i produktowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie oferty na kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji profili okiennych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).

Potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 11.05.2012 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy spełniający poniższe warunki:
a) posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę w zakresie planowanej inwestycji,
b) posiadają potencjał techniczny i ludzki zdolny do wykonania zamówienia,
c) ich sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala zagwarantować wykonanie zamówienia,
d) deklarują przygotowanie i przekazanie niezbędnych dokumentów (wskazanych przez SONAROL Sp. j. Najda na etapie realizacji w/w projektu) do rozliczenia inwestycji zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ofertę przygotowaną w języku polskim, w formie papierowej na druku firmowym prosimy przesłać przesyłką pocztową do dnia 18.05.2012 roku na adres: Sonarol Sp. j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne, Polska. Wewnątrz przesyłki powinna znajdować się zamknięta koperta z ofertą opisana: „Oferta na kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji profili okiennych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) w ramach projektu „Dynamiczny rozwój firmy Sonarol Spółka Jawna Najda poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologicznych i produktowych” Nie otwierać przed 18.05.2012 r.”

Oferent zobowiązuje się do zakończenia wykonania zlecenia do 30.11.2012 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych (jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielania zamówienia oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w sytuacji gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści warunkom zapytania, a w szczególności nie spełnia wszystkich wymogów przedmiotu zamówienia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny

Przedmiotem oferty jest kompleksowy zakup maszyn, urządzeń i narzędzi do uruchomienia produkcji profili okiennych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) wraz z montażem
i uruchomieniem, w skład którego wchodzą:

a) Cztery linie wytłaczarskie wg poniższych wymagań i wytycznych:
- Wytłaczarka równoległa dwuślimakowa do przetwórstwa nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu), a w szczególności regranulatu (recyklat PCW), pełniąca rolę wytłaczarki głównej z układem uplastyczniania o wysokiej odporności na zużycie i uszkodzenia mechaniczne, o wydajności gwarantowanej w zakresie 70 - 270 kg/h, z kontrolą temperatur, wyposażona w mechaniczny dozownik i podajnik materiału, wyposażona w czujniki temperatury i ciśnienia masy, posiadająca minimum 6 wejść na podłączenie stref grzewczych narzędzia,
- Wytłaczarka stożkowa dwuślimakowa do przetwórstwa nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) współpracująca z wytłaczarką główną, i ustawiona na niej lub w inny sposób aby ograniczyć zajmowaną powierzchnię do minimum, pełniąc rolę wytłaczarki dodatkowej tzw koekstrudera, z układem uplastyczniania o wysokiej odporności na zużycie i uszkodzenia mechaniczne, o wydajności gwarantowanej w zakresie 30 – 125 kg/h, z kontrolą temperatur, wyposażona w czujniki temperatury i ciśnienia masy, w mechaniczny dozownik i podajnik materiału oraz adapter do połączenia obydwu wytłaczarek,
- Stół kalibracyjny o długości minimum 15 000 mm i szerokości ok. 1 100 mm, z pompami próżniowymi i wodnymi, zapewniającymi pełne zapotrzebowanie linii, a przy tym wykazujące się nowoczesnością i ekologią pracy, przyłączami do powietrza w ilości nie mniejszej niż 32 sztuki, przyłączami do wody w ilości nie mniejszej niż 34 sztuk, z trójkierunkową regulacją położenia, o zmniejszonej emisji hałasu, czujnikami temperatury wody i podciśnienia w odpowiedniej ilości,
- Odciąg gąsienicowy składający się z dwoma pneumatycznie pozycjonowanych gąsienic z nakładkami o wysokiej odporności na zużycie z możliwością szybkiej zmiany,o gwarantowanej prędkości odciągu: 0-10m/min, siła ciągnięcia nie mniejsza niż 30 kN, maksymalna wysokość profila 100mm, wyposażony w system cięcia profili,
- System oszczędności energii elektrycznej,
- Stół zrzutowy o długości całkowitej 6m, z pneumatycznym sterowaniem zrzutem,
- Sterowanie całej linii z jednego pulpitu umieszczonego na wytłaczarce głównej,
- Zainstalowanie i uruchomienie linii.

b) Linia wytłaczarska dodatkowa:
- Mobilna wytłaczarka jednoślimakowa do przetwórstwa plastyfikowanego poli(chlorku winylu)
o wydajności maksymalnej nie niższej niż 15 kg/h, elektrycznej regulacji wysokości,
- Wytłaczarka stożkowa dwuślimakowa do przetwórstwa nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
o wydajności maksymalnej nie niższej niż 200 kg/h, 6 strefach grzewczych dla narzędzia, wyposażona w czujniki temperatury i ciśnienia masy,
- Stół kalibracyjny o długości minimum 8 000mm, o szerokości ok. 1 100mm, z pompami próżniowymi i wodnymi zapewniającymi pełne zapotrzebowanie linii, a przy tym wykazujące się nowoczesnością
i ekologią pracy, przyłączami do powietrza w ilości nie mniejszej niż 32 sztuki, przyłączami do wody w ilości nie mniejszej niż 34 sztuk, z trójkierunkową regulacją położenia, czujnikami temperatury wody
i podciśnienia w odpowiedniej ilości,
- Odciąg gąsienicowy z dwoma pneumatycznie pozycjonowanymi gąsienicami, nakładkami o wysokiej odporności na zużycie, gwarantowana prędkość odciągu: 0.5 -10m/min, siła ciągnięcia nie mniejsza niż 30 kN, wyposażony w system cięcia profili,
- Stół zrzutowy o długości całkowitej 6m z pneumatycznym sterowaniem zrzutem,
- Instalacja i uruchomienie.

c) Bezglikolowy system chłodzenia wody technologicznej wraz z odciążeniem agregatu sprężarkowego oraz stacją uzdatniania wody, kompletem filtrów i zbiornikiem wg poniższych wytycznych:
- Wymagana wydajność chłodzenia 370 kW,
- Przepływ około 100 m³/h,
- Temperatura wody na wejściu na linie wytłaczarskie 12ºC,
- Temperatura wody na wyjściu z linii wytłaczarskich 15ºC,
- Ciśnienie wody na wejściu 2,5 - 3,5 bara,
- Wielkość cząstek po filtracji nie większa niż 50 µm,
- Zespół pomp sterowanych falownikiem do obiegu chłodzenia wytłaczarek utrzymujących ciśnienie
i wydajność podane powyżej, zapewniające nieprzerwaną pracę systemu, w przypadku awarii którejkolwiek z pomp wraz z całą niezbędną armaturą i akcesoriami,
- Pompa do obiegu pomiędzy zbiornikami a chłodnią wentylatorową wraz z całą niezbędną armaturą
i akcesoriami,
- Zespół pomp do obiegu między zbiornikami a chłodnią kompresorową zapewniające nieprzerwaną pracę systemu, w przypadku awarii którejkolwiek z pomp wraz z całą niezbędną armaturą i akcesoriami
- Układ automatycznego napełniania wodą, z czujnikiem poziomu wody i ogranicznikiem poziomu maksymalnego, zaworem opróżniającym zbiornik i niezbędnymi czujnikami, przepustnicami
i zaworami,
- System sterowania charakteryzujący się: sterowanie falownikiem pompami w układzie chłodzenia wytłaczarek, sterowanie pompami w obiegu chłodni kompresorowej, sterowanie pompą w obiegu chłodni wentylatorowej, sterowanie wentylatorami chłodni wentylatorowej, starowanie armaturą regulującą, automatyczna regulacja temperatury wody,
oraz wyposażony w programowalny sterownik, wskaźnik sygnalizacji trybu pracy, wskaźnik sygnalizacji usterki, wskaźnik wartości nastawianych i rzeczywistych, modem umożliwiający zdalną diagnostykę systemu,
- Stacja uzdatniania wody wyposażona w zmiękczacz jednokolumnowy zapewniający cykliczne dostawy wody o wydajności 2,2 m³/h wyposażony w wewnętrzny przepływomierz oraz układ automatycznej regeneracji, pompa dozująca inhibitor korozji i stabilizator twardości z wbudowanym przepływomierzem oraz nastawnym sterownikiem do dozowania substancji chemicznych, pompa dozująca biocyd z wbudowanym sterownikiem czasowym w celu szokowego biocydowania obiegu,
- System filtracji składający się obudów filtracyjnych z przyłączem gwintowym wraz z nogami
o maksymalnym teoretycznym przepływie dobranym do wymagań układu oraz wkładów workowych
o mikronizacji poniżej 50 µm,
- Zbiornik podziemny 2 komorowy o pojemności całkowitej 12 m³,
- Orurowanie pomiędzy poszczególnymi elementami systemu oraz orurowania na hali wraz
z materiałami montażowymi,
- Okablowanie między szafą sterującą a elementami systemu,
- Konstrukcji stalowych do montażu chłodni wentylatorowych i agregatu chłodzącego,
- Fundamenty i wszelkie prace murarsko – malarskie,
- Podłączenie urządzeń elastycznymi wężami,
- Uruchomienie zainstalowanego systemu.

d) Myjka ultradźwiękowa posiadająca dwie komory o pojemności min 120 litrów, z czego jedna
to komora myjąca wyposażona w grzałki elektryczne umożliwiające podgrzanie medium myjącego
do temperatury 80 ºC, generatory ultradźwięków umieszczone na dnie wanny, zawór spustowy, pokrywę zamykającą z izolacją cieplną, druga komora płucząca wyposażona w niezbędną armaturę hydrauliczną wraz z czujnikiem temperatury i poziomu cieczy, system napowietrzania kąpieli, pokrywę zamykającą, całość sterowana sterownikiem mikroprocesorowym, wykonanie urządzenia ze stali kwasoodpornej wraz z wykonaniem instalacji przyłączeniowych, instalacją i uruchomieniem urządzenia.

e) Zestaw narzędzi wytłaczarskich zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- Narzędzia główne, wg załączonych rysunków, w technologii koekstruzji z założeniem wykorzystania surowca wtórnego (recyklat) na poziomie 75 %, w skład systemu wchodzić będzie: Skrzydło 94 mm – klasa A, Skrzydło 94 mm – klasa B, Rama 94 mm – klasa A, Rama 94 mm – klasa B, Słupek stały do systemu 94 mm, Profil środkowej konstrukcji przymykowej, Adapter 94/70 mm, Ława podokienna, Listwa przyszybowa 24 mm, Listwa przyszybowa 48 mm,
- Prędkość i budowa narzędzi: profile główne min 3,5 m/min wytłaczane jednostrumieniowo, profile dodatkowe min 3 m/min wytłaczane jednostrumieniowo, listwy przyszybowe min 2 x 5 m/min wytłaczane dwustrumieniowo
- Zastosowana stal typu Din 1.2316
- Gwarancja minimum 1 000 000 mb na każde z narzędzi
- Koszty uruchomienia i materiałów do niego potrzebnych po stronie dostawcy

f) Projektor pomiarowy do sprawdzania geometrii i wymiarów profili okiennych posiadający obiektyw
z 5 krotnym powiększeniem, zakres pomiarowy X 200mm, Y 100mm, rozdzielczość 1 μm, średnica ekranu min 500mm, projekcja boczna odwrotna, czytnik z wyświetlaczem 2-osiowym z uchwytem wraz z instalacją i uruchomieniem.

g) Suwmiarka elektroniczna wodoszczelna z zakresem pomiarowym 0 – 150mm i dokładności 0,01 mm.

h) Podręczny, zasilany bateryjnie spektrofotometr do badania kolorów profili zbierający dane spektralne w zakresie 400 do 700 nm, o rozdzielczości 10 nm, źrodło światła – lampa ksenonowa, dwuwiązkowy system optyczny z podwójnym polichromatorem, rozmiar otworu pomiarowego 6mm, przystawka
do badania materiałów sypkich, instalacja i uruchomienie.

i) Połyskomierz do badania połysku profili okiennych charakteryzujący się geometrią pomiaru 60°, zakres pomiarowy od 0 do 1000 GU, rozdzielczość 0,1 GU, pomiar w trybie ciągłym, kalibracja
na dowolnym standardzie, wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis odczytów oraz funkcje statystyczne, wraz z instalacją i uruchomieniem.

j) Suszarka laboratoryjna do badań termicznych profili okiennych charakteryzująca się wymuszonym obiegiem powietrza, o pojemność powyżej 100 litrów, wykończenie ścian wewnętrznych
i zewnętrznych ze stali nierdzewnej, zakres temperaturowy od 20°C do 250 °C, regulacja temperatury co 0,1°C, termostabilność ±0,25 °C, elementy grzewcze wbudowane we wszystkich ścianach komory, minimum dwie półki, zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej, cyfrowy wyświetlacz wraz z instalacją i uruchomieniem.

k) Młot udarowy do badania udarności profili okiennych wg Charpy'ego o zakresie energii wahadła
od 0,5 do 25 J, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, uwalnianie młotka manualne, zestaw do badań zgodnie z ISO 179, ręczny hamulec wahadła, wyświetlacz dotykowy oraz możliwość zapamiętywania wyników, przystawka do pozycjonowania próbek.

l) Ręczna nacinarka do karbu z głowicą mikrometryczną do precyzyjnego cięcia, zgodna z normą.

m) Granulator o gwarantowanej wydajności wydajności 300 kg/h charakteryzujący się rotorem
5 ramiennym, z sitem 8mm, gardzielą boczną przeznaczoną do długich profili okiennych, zamontowanym amperomierzem, zewnętrzną szafą sterowniczą, dodatkowym sitem, dodatkowymi kompletami noży, posiadający specjalny system podwójnego usuwania pyłów wraz z separatorem metali, posiadający wygłuszenie urządzenia mające na celu zmniejszenie emisji hałasu podczas pracy, instalacja i uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu.

n) Pięć drukarek atramentowych do ciągłego znakowania profili tuszem czarnym cechujących się prostą obsługą i solidnym działaniem. Znakowanie do 3 linii i prędkości do 162 m/min.

Warunki pracy
- praca w systemie ciągłym
- wszystkie wymagania dotyczące pracy systemu, określone przez oferenta, a nie wymienione w w/w punktach, mogące mieć wpływ na utrzymanie gwarancji, muszą być ujęte w ofercie

Warunki ogólne
- oferent dostarczy pełną dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim
- oferent dostarczy niezbędne deklaracje bezpieczeństwa CE i deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące oferowanych urządzeń
- oferta musi zawierać warunki płatności
- oferta musi zawierać warunki gwarancji
- oferta musi zawierać termin realizacji zamówienia.

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN i musi być ceną netto, bez naliczonego podatku VAT. Oferta ma zawierać cenę końcową wraz ze specyfikacją wyposażenia. Cena końcowa musi obejmować wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Warunki dostawy: loco magazyn Sonarol

Okres gwarancji obowiązuje od daty podpisania przez kupującego protokołu akceptacji końcowej, zakończonego wynikiem pozytywnym. Okres gwarancji na pełny zakres zamówienia powinien być wyrażony w miesiącach bez ograniczeń ilościowych.

Oferta musi zawierać termin realizacji dostawy liczony od dnia wpłacenia zaliczki lub podpisania umowy liczony w miesiącach.

Ważność oferty nie może być krótsza niż do 31.08.2012 roku.

Do oferty prosimy dołączyć szczegółowy opis urządzeń, części, podzespołów i narzędzi wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami, opisami rozwiązań technicznych oraz zestawieniem wydajności i energochłonności.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i negocjacjami pokrywa oferent.

Oferta musi zawierać aktualny odpis, zaświadczenie z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Z przyczyn formalnych związanych ze współfinansowaniem projektu „Dynamiczny rozwój firmy Sonarol Spółka Jawna Najda poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologicznych i produktowych”przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa , ocena oraz wybór dostawcy przebiegać będzie zgodnie z odpowiednio ustalonymi regułami. Oferty wykonawców zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

a) cena oferty – zostanie obliczone wg podanego wzoru:

CO = (Cena min / Cena badana) * waga * 100 pkt

gdzie:
CO – oznacza liczbę punktów uzyskanych dla danego kryterium
Cena min – oznacza minimalną kwotę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie
Cena badana – oznacza kwotę zaoferowaną podlegającą ocenie
waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Maksymalnie dla niniejszego kryterium zamawiający może przyznać 80 pkt.

b) wartość techniczna – zostanie obliczona wg podanego wzoru:

WT = (WT badana / WT max) * waga * 100 pkt

gdzie:
WT – oznacza ilość punktów uzyskanych dla danego kryterium
WT badana – oznacza ilość punktów przyznaną za ocenę techniczną ofercie podlegającej ocenie
WT max – oznacza maksymalną ilość punktów przyznaną za ocenę techniczną ofercie podlegającej ocenie
waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach
Ocena techniczna oferty zostanie określona na podstawie porównania danych katalogowych wydajności, niezawodności i zastosowanych rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz współpracą z pozostałymi elementami.

Maksymalnie dla niniejszego kryterium zamawiający może przyznać 10 pkt.

c) okres gwarancji – zostanie obliczone wg podanego wzoru:

WG = (WG badana / WG max) * waga * 100 pkt

gdzie:
WG – oznacza ilość punktów uzyskanych dla danego kryterium
WG badana - oznacza okres gwarancji w ofercie podlegającej ocenie
WT max – oznacza maksymalny okres gwarancji wśród ofert podlegających ocenie
waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Maksymalnie dla niniejszego kryterium zamawiający może przyznać 5 pkt.

d) termin wykonania – zostanie obliczone wg podanego wzoru:

TW = (TW min / TW badany )* waga * 100 pkt

gdzie:
TW – oznacza ilość punktów uzyskanych dla badanego kryterium
TW min – oznacza minimalny okres wykonania zaoferowany wśród ofert podlegających ocenie
TW badany – oznacza okres wykonania zaoferowany w ofercie podlegającej ocenie
waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Maksymalnie dla niniejszego kryterium zamawiający może przyznać 5 pkt.

e) maksymalna ilość punktów do otrzymania wynosi: 100 punktów

Oferty zostaną ocenione wg podanej formuły:

L.p.
Kryterium
Współczynnik ważności
Warunki przyznawania punktacji
Maksymalna ilość punktów
1
Cena oferty
80,00%
Wg pkt. 16a
80
2
Wartość techniczna
10,00%
Wg pkt. 16b
10
3
Okres gwarancji
5,00%
Wg pkt. 16c
5
4
Termin wykonania
5,00%
Wg pkt. 16d
5


Tabela: Współczynniki ważności dla oceny ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami w sprawach technicznych i formalnych:
- Stanisław Najda – tel. +48 602 104 482; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe na kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji profili okiennych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

© 1997-2019 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SONAROL Sp.j.

eu